Osteopathie, een manuele geneeswijze

Osteopathie is een manuele gezondheid gerichte geneeswijze waarin gezocht wordt naar de oorzaak van de klacht. Het kan zijn dat deze oorzaak zich op een andere plaats bevindt dan waar men pijn heeft.

Nekpijn, hoofdpijn, darmklachten, chronische rugpijn, maar ook knie of enkelklachten zijn meestal een uiting van een verstoord evenwicht binnen het lichaam, terwijl men zich niet bewust hoeft te zijn van de oorsprong van deze verstoring. De pijn of hinderlijke beperking is het gevolg!

Zelfhelend vermogen

De osteopathie gaat uit van de gedachte dat de mens een eenheid is in lichaam, geest en ziel met een zeer sterk ontwikkeld zelfhelend vermogen. Het lichaam bestaat uit verschillende systemen die elkaar in evenwicht houden. Van nature zal er altijd naar gestreefd worden dit evenwicht te handhaven. Als er een verstoring plaatsvindt dan reageert het lichaam met een aanpassing om een nieuw evenwicht te vinden. De verstoring kan ontstaan door:

 • een operatie
 • ongeval
 • stress
 • slechte voeding
 • ontsteking
 • overbelasting
 • zware bevalling
 • moeilijke of te snelle geboorte

Het lichaam zal blijvend evenwicht zoeken, totdat het lichaam zich niet meer kan aanpassen en men klachten krijgt. Deze kunnen jaren later tot uiting komen.

Wat doet een osteopaat?

De osteopaat corrigeert waar mogelijk de oorzaak van de klacht en kijkt daarbij voornamelijk naar de voelbare bewegingstoornissen in dit gebied. Beweging is in het hele lichaam van essentieel belang. Het lichaam blijft gezond zolang alle vloeistofstromen intact blijven en de weefsels soepel, elastisch en beweeglijk zijn. Door die beweeglijkheid te herstellen, stimuleert de osteopaat het zelfhelend vermogen van het lichaam.

De beweeglijkheid wordt gecorrigeerd op drie niveaus:

 • het bewegingsapparaat zoals de botten, spieren en bindweefsel;
 • de organen zoals de lever, darm, baarmoeder, blaas et cetera;
 • de schedel en het zenuwstelsel, het zogenaamde cranio-sacraal systeem.

Één van de belangrijkste principes van osteopathie is dat het lichaam als een dynamisch systeem wordt onderzocht. Er wordt pas behandeld wanneer er begrepen wordt waarom een lichaam een bepaald letsel vertoont.

Een osteopaat behandelt  de mens en niet de klacht. Bijgevolg kunnen
twee personen zich met dezelfde klacht aanmelden
én kan de behandeling en behandelduur totaal verschillend zijn.