Register, kwaliteit en klachtenregeling

Osteopathie Westland is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) en het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO). U verwacht de beste kwaliteit van uw zorgverlener en ook Osteopathie Westland wil de kwaliteit van zorgverleners en osteopaten in Nederland hoog houden. De NRO waarborgt de kwaliteit van osteopaten in Nederland.

Geregistreerde osteopaat

Het is belangrijk dat u ervan op aan kunt dat uw osteopaat bekwaam is en voldoet aan normen die de beroepsgroep, de overheid en zorgverzekeraars aan uw zorgverlener stellen. U herkent een NRO geregistreerde osteopaat aan de merktitel D.O.-MRO. Dit is een gedeponeerd merk en geeft u de garantie dat u met een NRO geregistreerde osteopaat te maken heeft.

Alle in het NRO geregistreerde osteopaten voldoen aan de volgende normen:

  • De osteopaat heeft een diploma van een NRO erkende opleiding Osteopathie
  • De osteopaat voldoet aan de normen voor medische basiskennis
  • De osteopaat werkt in een NRO goedgekeurde praktijk
  • De osteopaat is gemiddeld minstens 10 uur per week praktiserend als osteopaat
  • De osteopaat werkt volgens de normen van de beroepsgroep. Deze normen komen o.a. tot uiting in de beroepscode, het beroepscompetentieprofiel en (vakinhoudelijke) richtlijnen
  • De osteopaat neemt deel aan de centrale Klachten- en Geschillenregeling
  • De osteopaat valt onder toezicht van het College van Toezicht (tuchtrecht)
  • De osteopaat doet actief aan (geaccrediteerde) deskundigheidsbevordering (160 uur per 5 jaar)

Klachten- en Geschillenregeling

Uw osteopaat hoort het uiteraard graag als u tevreden bent. Helaas kan het ook voorkomen dat uw behandeling te wensen over laat. Dan is het zowel voor uzelf als voor uw osteopaat prettig om dit met elkaar te bespreken en tot een oplossing te komen.

Bespreekt u eventuele klachten altijd zo open mogelijk met uw osteopaat. Alleen wanneer u uw klachten kenbaar maakt kan uw osteopaat hierop inspelen. In verreweg de meeste gevallen leidt een goed gesprek tot een bevredigende oplossing.

Mocht u er gezamenlijk, of met bemiddeling van de klachtenfunctionaris, niet uitkomen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie Osteopathie.

Lees meer over de Klachten- en Geschillenregeling Osteopathie